Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunturi

Anunt – Registrului de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, pentru toate imobilele ce au in dotare fosă septică sau bazin vidanjabil

Conform art.10 din HG 714 din 26 mai 2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, coroborat cu Adresa nr.2622/26.09.2022 emisă de Ministerul Mediului, apelor și Pădurilor, Garda Naționala de Mediu- Comisariatul Județean, fiecare localitate are obligația întocmirii „Registrului de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, pentru toate imobilele ce au in dotare fosă septică sau bazin vidanjabil.
în vederea îndeplinirii acestei obligații în termenul impus de legislație, vă invităm la sediul instituției noastre, pentru completarea documentației de înregistrare în registrul menționat.
Facem mențiunea că Registrul de evidenta a SLA cuprinde date și informații în dovedirea carora este necesar să depuneți copii după documentația emisă de autoritățile competente (avize, autorizații, contract cu firma de vidanjare, intervalele de descărcare ale sistemului pe care îl dețineți și/sau orice alt document relevant care face dovada asigurării protecției mediului înconjurător.
în acest context, vă facem cunoscut că în situația în care nu veți îndeplini formalitățile de înregistrare, vom fi nevoiți să sesizam organele abilitate pentru aplicarea sancțiunii conform art.23 din Hg 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectarea și epurare ape uzate, respectiv amenda de la 5000 lei la 10000 lei.
în speranța că derularea procesului de înregistrare se va desfășura în condiții optime pentru toate părțile implicate, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate.
Formularele de înscriere (persoane fizice și juridice) pot fi găsite la sediul primăriei Fartatesti.

Anunt_fosa_septica_Redacted