Se Încarcă...

Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Regimul climatic, specificităţi, influienţe.

Clima comunei Fartatesti , este influienţată de aşezarea geografică, de relief şi circulaţia generală a atmosferei.

Topoclima reprezintă variiaţile climatice determinate de neomogenitatea suprafeţei active, în primul rând de relief şi apoi de vegetaţie, sol, reţea hidrografică, ape freatice, etc. , variaţii care au loc în limita inferioară a atmosferei într-un spaţiu tridimensional denumit prin analogie cu spaţiul microclimatic, spaţiu topoclimatic până la care se resimt influienţele suprafeţei active ce caracterizează diferitele peisaje geografice. Pe hărţile topoclimatice ale României (V. Mihăilescu 1957 – 1959 şi St. Stenescu 1960), teritoriul comunei Fartatesti  este trecut în zona topoclimatului complex de capie –deal.

In privinta precipitatiilor,acestea totalizeaza in medie cantitatea de 634 mm anual.