Se Încarcă...

Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Forme de relief, specificați, influențe

      Relieful, in cadrul marilor unități de relief a tarii, teritoriul comunei Fârtășești ,situata pe malul stâng al râului Cerna, se încadrează atât prin situația sa geografica cat si printr-o seama de elemente de cultura materiala si spirituala in ținutul mai larg al Olteniei, mai exact in partea central –estica a podișului Getic, Piemontul Getic, din zona subcarpatica getica, fiind situata in partea central-estica  a Olteniei, la vest de râul Cerna ce reprezintă si hotarul estic al comunei .

Este delimitata la vest  de dealuri  care de fapt sunt unite in partea de vest  prin nervura neîntrerupta ce se continua de la sud de Horezu prin comunele Lădești, Fârtășești, Valea Mare pana in apropiere de Olteț. Dealuri ce se desprind in șiruri paralele orientate pe direcție nord – sud, pe culmile lor așezându-se încă din cele mai vechi timpuri satele si locuitorii acestei comune

 

      Specificități, comuna Fârtășești  este străbătuta de la nord la sud de râul Cerna  care izvorăște din munții Parângului  si aduna de pe raza localității ,pe o lungime de aproximativ 21 km, torenți  ce se formează pe văile dintre dealuri.

 

      Influențe, particularităţile de relief si clima , oferă teren prielnic declanşării unor game largi de procese actuale. Acestea sunt ajutate de un proces de stepizare secundară, care a stricat echilibrul natural al peisajului geografic. Procesele de modelare se desfăşoară în mod deosebit pe versanţii interfluviilor, ţinând cont de factorii care generează o anumită formă de relief, procesele actuale se grupează în:

– procese şi forme de denudaţie;

– procese şi forme gravitaţionale;

– procese şi forme antropice.

Din punct de vedere biogeografic teritoriul comunei, Fârtășești  se include in provincia Moesica .