Proiecte Implementate

Sub mandatele de primar ale actoalului edil au fost proiectate aprobate si realizate o serie de proiecte care au dus la ridicarea nivelului de trai al populatiei comunei.

Mentionam aici lucrari cum ar fi:  – Reteaua de apa potabila realizata pe o lungime de 52 km;

-Statia de colectere si transport a deseurilor menajere;

-Asfaltarea drumurilor comunale si a drumului judetean Giulesti-Catetu;

-Modernizare si dotarea tuturor scolilor si gradinitelor din comuna;

-Repararea si modernizarea caminului cultural din satul Fartatesti;

Construire parc de agrement in satul Rusanesti;

Construire a doua baze   sportive multifunctionale tip II in satele  Rusanest si Dozestii

Construire Biserica Sf. Mihail si Gavril in satul Giulesti de sus;

Construire retea de canalizare si epurare a apei menajere pe o lungime de 26 km.

Reabilitare si modernizare camin cultural in satul Giulesti;

Infintare centru multifunctional de servici sociale Giulesti;

Achizitionarea a 3 microbuze scolare;

Asfaltare 8,15 Km drumuri satesti in comuna Fartatesti;

Asfaltare 16,169 Km drumuri comunale si satesti in comuna Fartatesti