Category: Informatii

3 posts

Ordinul Prefectului nr 667

ORDIN Art.1. Cu data de 30.10.2020 se declara ca fiind legal constituit Consiliul local al comunei FARTATESTI, judeiu1 Valcea. Art.2. In termen de 10 zile de Ia comunicarea prezentului ordin, este necesara validarea unui mandat supleant din partea Partidului National Liberal. Art.3. Prezentul ordin se comunica prin grija Compartimentului Relatii […]

Anunta concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector (personal contractual)

ANUNT Primaria comunei Firtatesti, judetul Valcea, anunta concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector (personal contractual) studii superioare la birou finante, contabilitate, taxe, impozite, urmarire fiscala si asistenta sociala, in cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Firtatesti, judetul V aleea pe perioda determinata. Concursul va avea […]